Ponuka

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o účasti na projekte s DPH 27.01.2014 Centrum vedecko-technických informácií
Zmluva 07/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 07.07.2014 Peter Bajnok
Zmluva S-RP 20 Dodatok č.4/2014 k zmluve o dodávke plynu s DPH 13.12.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. základna škola
Zmluva Zluva o poskytnutí grantu č.12/16_MA s DPH 15.03.2016 Nadácia Wolkswagen Slovakia
Zmluva Zmluva o poskytnutí peňažného daru s DPH 14.03.2016 Nadácia Jána Korca
Zmluva zmluva o dielo s DPH 13.02.2018
Zmluva zmluva o finančnom vysporiadaní s DPH 19.01.2018
Zmluva Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi s DPH 23.06.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pieťany
Zmluva 08/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.07.2014 Juraj Bisaha
Zmluva Zmluva o dodávke tovaru s DPH 18.12.2013 Peter Varga - P+E Základná škola
Zmluva 1156/2014 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 12.06.2014 NUCEM
Zmluva Žiadosť o zmenu registrátora s DPH 20.06.2014 Websupport s.r.o.
Zmluva 5/2014 Zmluva o nájme nebytových priestoroch s DPH 10.06.2014 Basketbalový klub mládeže
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov prevádzkovaním predajných automatov s DPH 20.01.2015 Argematic s.r.o.
Zmluva Dohoda o spolupráci s DPH 29.01.2015 INSA s.r.o.
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodavku tovaru s DPH 30.12.2014 Daffer s.r.o.
Zmluva 02/2014 Zmluva o nájme telocvične s DPH 20.01.2014 Marek Pažin
Zmluva Zmluva o dodávke tovaru s DPH 18.12.2013 Vladimír Mikloška - VVM obchodná firma Základná škola
Zmluva Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru s DPH 30.12.2014 Daffer s.r.o.
Zmluva 04/2011 Zmluva o nájom nebytových priestorov s DPH 04/2011 01.08.2011 DEIM s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5863

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria