Ponuka

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Vilém Vrba Riaditeľ
Vedie krúžok: Bedminton
Vedie krúžok: Futbal
Vedie krúžok: Stolný tenis
Vedie krúžok: Strelecký
 
 
Mgr. Ladislava Gregoričková Zástupkyňa
 
 
Mgr. Elena Kubániová Zástupkyňa
 
 
Mgr. Ingrid Baková Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Enviráčik
 
 
Mgr. Marek Bartovic Triedny učiteľ: V.A
Vedie krúžok: Športová príprava
Foto Mgr. Vanda Bartovicová Učiteľka
 
 
Bc. Veronika Brošová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Silvia Čárska Vychovávateľka
 
 
Mgr. Branislav Dolinský Učiteľ
 
 
Mgr. Lukáš Dunčko Učiteľ
Foto Mgr. Martina Gloszová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Beáta Hudcovičová Triedna učiteľka: IX.A
 
 
Bc. Marianna Chrapková Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Martin Jankech Učiteľ
Vedie krúžok: Mladý vedec
 
 
Mgr. Michaela Jurgová Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Tvorivý krúžok
 
 
Mgr. Helena Kopecká Triedna učiteľka: VII.B
 
 
Mgr. Mária Kostková Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Zuzana Krajčírová Triedna učiteľka: V.B
 
 
Zlata Máčeková Vychovávateľka
Vedie krúžok: Šikovníček
 
 
Mgr. Andrea Madunická Triedna učiteľka: VII.A
Vedie krúžok: Slovenský jazyk
Foto PaedDr. Ľubica Majtánová Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Čitateľský
 
 
Ing. Alena Matuláková Triedna učiteľka: VI.A
Vedie krúžok: Matematický 9.A
 
 
Monika Özten Vychovávateľka
 
 
Mgr. Lucia Polešenská Triedna učiteľka: VI.B
Vedie krúžok: Cvičenia z matematiky 5.-7.roč
Vedie krúžok: Varenie a pečenie
Foto Janka Rešková Asistentka učiteľa
Vedie krúžok: Krúžok ručných prác a kreatívnej tvorby
 
 
Mgr. Eva Sokolová Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Cyklo - Turistický
Foto Mgr. Jaroslava Šinská Triedna učiteľka: VIII.A
Vedie krúžok: Slovenčina inak 9.A
 
 
Mgr. Oľga Vavrová Učiteľka
 
 
Mgr. Helena Zemánková Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Škola hrou

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria