Ponuka

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 1900139 stravovanie 162,63 s DPH 04.06.2019 základná škola p.Lýdia Galánková vedúca školskej jedálne
Zmluva Dodatok ku zmluve o spolupraci Plantex s DPH 03.11.2014
Faktúra 0160036 stravovanie 47,52 s DPH 04.04.2016 základná škola p.Lýdia Galánková vedúca školskej jedálne
Faktúra 1122201436 materiál s DPH
Zmluva 219/ITA-ZŠ/2017 zmluva o partnerstve s DPH 05.10.2017
Faktúra 27/2014 publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014 23,00 s DPH 7/1400002 19
Faktúra 1800243 stravovanie 31,13 s DPH 28.09.2018 základná škola p.Lýdia Galánková vedúca školskej jedálne
Zmluva zmluva o dielo s DPH 13.02.2018
Faktúra 0150194 stravovanie 97,92 s DPH 13.11.2015 základná škola p.Lýdia Galánková vedúca školskej jedálne
Zmluva zmluva o finančnom vysporiadaní s DPH 19.01.2018
Objednávka príprava a zverejnenie článku na portáli Pnky.sk 24,00 s DPH 31.01.2014 Ing. Tomáš Hudcovič - HPA Základna škola Mgr. Vilém Vrba riaditeľ školy
Objednávka 8/1500081 200,00 s DPH 17.11.2015 Ing. Tomáš Hudcovič - HPA základná škola Mgr. Vilém Vrba riaditeľ
Faktúra 26/2014 Príprava a zverejnenie PR článku na portáli Pnky.sk 24,00 s DPH 7/1400001 19.02.2014 Ing. Tomáš Hudcovič - HPA Základna škola Mgr. Vilém Vrba riaditeľ školy
17,83 € s DPH 13.02.2012 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica 31331131 riaditeľ školy
Objednávka 12/1900095 medaile, stuha, trofeje 76,90 s DPH 31.08.2019 3G, s.r.o. základná škola PaedDr. Andrej Hanic riaditeľ
Faktúra 189/2019 medaile, stuha, trofeje projekt TSK Zlatá kopačka 76,90 s DPH 12/1900095 27.08.2019 3G, s.r.o. základná škola PaedDr. Andrej Hanic riaditeľ
Objednávka 13/2000079 kovová archivačná skriňa 190,80 s DPH 30.09.2020 A J Produkty a.s. základná škola PaedDr. Andrej Hanic riaditeľ
Faktúra 27/2019 spracovanie a podanie žiadosti o NFP 3 000.00 s DPH 22.02.2019 A4A -Agncy 4 Academy, s.r.o. základná škola Mgr. Vilém Vrba riaditeľ
Zmluva zmluva o spolupráci a poradenstve s DPH 01.12.2018 A4A-Agency 4 academy s.r.o. Mgr. Vilém Vrba riaditeľ školy
Faktúra 246/2017 elektroinštarlačný materiál + žiarovky 160,98 s DPH 10/1700113 08.12.2017 ABRMAN s.r.o. základná škola Mgr. Vilém Vrba riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5863

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria