Ponuka

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 280/20ma zmluva o poskytbuti grantu s DPH 16.11.2020 Nadacia Volkswagen SK PaedDr. Andrej Hanic riaditeľ
Zmluva Žiadosť o zmenu registrátora s DPH 20.06.2014 Websupport s.r.o.
Zmluva zmluva o dielo s DPH 13.02.2018
Zmluva zmluva o finančnom vysporiadaní s DPH 19.01.2018
Zmluva Nájomná zmluva s DPH 22.05.2015 Urban Marián
Zmluva Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi s DPH 23.06.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pieťany
Zmluva 02/16 Zmluva o nájme nebztových priestorov. s DPH 15.02.2016 Piešťanský plavecký klub Mgr. Vilém Vrba riaditeľ školy
Zmluva 03/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 13.05.2015 Centrum voľného času Ahoj
Zmluva Zmluva o poskytnutí peňažného daru. s DPH 04.05.2015 Nadácia Jána Korca
Zmluva 07/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 07.07.2014 Peter Bajnok
Zmluva 08/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.07.2014 Juraj Bisaha
Zmluva 1156/2014 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 12.06.2014 NUCEM
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 19.12.2014 AG Foods SK s.r.o.
Zmluva 18/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 09.11.2018 Seigokan o.z. Mgr. Vilém Vrba riaditeľ školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 29.12.2014 Mabonex Slovakia s.r.o.
Zmluva 5/2014 Zmluva o nájme nebytových priestoroch s DPH 10.06.2014 Basketbalový klub mládeže
Zmluva Obchodná zmluva s DPH 29.12.2014 Sniežik s.r.o.
Zmluva Zmluva o účasti na projekte s DPH 27.01.2014 Centrum vedecko-technických informácií
Zmluva Zmluva o dodávke tovaru s DPH 29.12.2014 VVM obchodná s.r.o.
Zmluva Zmluva o dodávke tovaru. s DPH 13.01.2015 Peter Varga P+E
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5863

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria