Ponuka

Partneri:

Spolupracujeme.

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Dôležité webové odkazy:

Novinky

 • Podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách... atď. a v znení vyhlášky č.518/2010 Z. z. jesenné prázdniny trvajú od 31.októbra 2018 do 02. novembra 2018.

  Keďže vyučovanie a prevádzka školy v tomto týždni začína v pondelok 29.októbra 2018 a následne na druhý deň v utorok 30.októbra 2018 je štátny sviatok a jesenné prázdniny začínajú 31.10.2018, v zmysle §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní/školský zákon/udeľuje z prevádzkových dôvodov riaditeľ školy na deň 29. októbra 2018/pondelok/ pre všetkých žiakov školy riaditeľské voľno.

 • Projekt Vtáčie búdky a kŕmidlá

  Vo štvrtok 27.9.2018 bol na škole ukončený projekt, ktorý realizovali žiaci 9.A triedy spolu s učiteľom a autorom projektu Mgr. Martinom Jankechom. Žiaci pracovali štyri dni pod dozorom učiteľa a vytvorili priestor pre prikrmovanie vtáctva v zimnom období s názvom Vtáčia škola. Skonštruovali búdku pre netopiere, hotel pre hmyz, sýkorníky, univerzálne búdky a kŕmidlá. Vytvorili hraciu zónu s hrou „Človečko,“ vybudovali vonkajšiu knižnicu a vytvorili vtáčí stožiar s vlajkou. Zostrojili päť pohyblivých modelov vtákov a položili základy budúcej skalky. Za svoju prácu si žiaci zaslúžia veľkú pochvalu a uznanie, pretože vytvorili krásny priestor na pôde školy a mesta. Za spoluprácu ďakujeme garantovi projektu Ing. L. Zacharovi a nadácii VW Slovakia za podporu projektu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria