Ponuka

Partneri:

Spolupracujeme.

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Dôležité webové odkazy:

Novinky

 • Cieľom je súťaž o Zlatú kopačku v kope pokutových kopov pre žiakov školy. Rozdelíme ich do skupín, vyberieme brankárov, rozhodcovskú dvojicu a formou komentovanej street akcie nájdeme najlepšieho strelca a brankára. Na školskom ihrisku zrepasujeme bránky a bránkovisko, zakúpime brankárske a rozhodcovské výstroje, futbalové lopty a trofeje pre víťazov turnaja.

 • Výstava pop-up kníh

  Žiaci ŠKD sa zúčastnili zaujímavej výstavy pop-up kníh v mestskej knižnici a zároveň si v tvorivých dielňach mohli aj takúto 3D knižku vyrobiť.

 • Slávik Slovenska

  Slávik Slovenska je celoštátna spevácka súťaž s dlhoročnou tradíciou. Jej garantom je Peter Dvorský, operný spevák. Už 28. raz sa jej zúčastnili deti, ktoré rady interpretujú slovenské ľudové piesne a neboja sa zmerať si „sily“ s rovesníkmi v speve 2 piesní. Jednu si povinne vyberajú z aktuálneho spevníčka vydaného organizátorom súťaže a druhá je ľubovoľná. Potrebný je tiež nácvik s hudobným sprievodom.

  Dňa 15. mája 2018 sa v priestoroch CVČ Ahoj v Piešťanoch konalo okresné kolo tejto súťaže. Našu školu v 2. kategórii reprezentovala Anička Marinovová, žiačka 5.B triedy. Vyobliekaná v ľudovom kroji podala vynikajúci výkon. Obsadila krásne 1. miesto a postúpila na krajské kolo do Trnavy. Dňa 25. mája 2018 sa v CVČ v Trnave stretli víťazi okresných kôl. Postupne predviedli svoje umenie pred odbornou porotou. Anička, aj keď sa krajskej súťaže zúčastnila prvýkrát, zaspievala suverénne a patrila k tým najlepším vo svojej kategórii. Za vzornú reprezentáciu našej školy jej patrí obrovská vďaka a prajeme jej ešte veľa podobných úspechov v speváckej kariére. foto tu

 • Naši žiaci a žiačky sa v máji 2018 zúčastnili viacero okresných a obvodných kôl. Ich zodpovedným prístupom nielen v príprave ale aj v samotnej súťaži dosiahli v silnej konkurencii základných škôl z Piešťan, Vrbového a z ďalších obcí výrazné úspechy.

  02.mája sa naše dievčatá zúčastnili turnaja v hádzanej a v zložení A. Augustínová, K. Bojnová, M. Bondrová, L. Chynoranská, D. Ištoková, M. Mikulášová, N. Petričevič, M. Súkeníková, L. Šimončičová, M. Valová a E. Vavrincová získali III. miesto.

  Na druhý deň 03. mája sa ani naši chlapci nedali zahanbiť a v silnej konkurencii v turnaji mladších žiakov v malom futbale získali veľmi pekné II. miesto. Školu v tomto športe reprezentovali: F. Fodran, F. Košinár, J. Labat, A. Nemec, P. Ocelka, M. Polák, J. Šandor a D. Varačka.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria