Ponuka

Partneri:

Spolupracujeme.

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Dôležité webové odkazy:

Novinky

 • Naši žiaci a žiačky sa v máji 2018 zúčastnili viacero okresných a obvodných kôl. Ich zodpovedným prístupom nielen v príprave ale aj v samotnej súťaži dosiahli v silnej konkurencii základných škôl z Piešťan, Vrbového a z ďalších obcí výrazné úspechy.

  02.mája sa naše dievčatá zúčastnili turnaja v hádzanej a v zložení A. Augustínová, K. Bojnová, M. Bondrová, L. Chynoranská, D. Ištoková, M. Mikulášová, N. Petričevič, M. Súkeníková, L. Šimončičová, M. Valová a E. Vavrincová získali III. miesto.

  Na druhý deň 03. mája sa ani naši chlapci nedali zahanbiť a v silnej konkurencii v turnaji mladších žiakov v malom futbale získali veľmi pekné II. miesto. Školu v tomto športe reprezentovali: F. Fodran, F. Košinár, J. Labat, A. Nemec, P. Ocelka, M. Polák, J. Šandor a D. Varačka.

 • Žiaci ŠKD sa zúčastnili zaujímavej interaktívnej prednášky Energia pre krajinu v Elektrárni Piešťany.

  (Viac TU)

 • Aj tento rok si žiaci pripomenuli Deň Zeme viacerými aktivitami - zberom odpadkov, úpravou okolia i maľovaním na chodník.

  (Viac TU)

 • V okresnom kole recitačnej súťaže Hollého pamätník našu školu reprezentovali D. Strižencová, A. Radwan, A. Marinovová, A. Bánik a M. Mjartan. Matúš Mjartan získal krásne I. miesto v III.kat. próza a postup do krajského kola.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria