Ponuka

Partneri:

Spolupracujeme.

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Dôležité webové odkazy:

Novinky

 • Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že vyučovanie na 1. stupni ZŠ od 6. decembra 2021 pokračuje po skončení riaditeľského voľna v režime tak, ako doteraz. Žiaci budú pokračovať v prezenčnom vzdelávaní v pavilóne 2. stupňa z dôvodu opravných prác kanalizačného systému v pavilóne 1. stupňa.

  Rozmiestnenie jednotlivých tried bude vyvesené na vchodových dverách 2. stupňa. Umiestnenie_tried_2.st.___1.st.XLS

  Z dôvodu obmedzeného prístupu do budovy 1. stupňa, vás prosíme o zabezpečenie náhradných prezuviek (papuče, tenisky alebo iná vhodná obuv na prezutie).

 • Vážení rodičia...

  Od 1.12.2021 prebieha výučba na 2. stupni dištančnou formou podľa priloženého rozvrhu.

  Rozvrh_online(2).xls

  Účasť na hodinách online je povinná. Bude prebiehať pomocou EduPage a ZOOM.

  Ak sa dieťa nemôže zúčastniť online hodiny, je nutné ospravedlniť dieťa príslušnému vyučujúcemu.

  Ostatné hodiny budú žiaci dostávať cez EduPage úlohy, pracovné listy a úlohy na vypracovanie...

  Vzhľadom k tomu, že niektorí vyučujúci sú PN, tak ich hodiny postupne doplníme do rozvrhu.

  Všetkým prajeme veľa zdravia, veľa síl a pevné nervy.

 • Vážení rodičia...

  Na základe rokovania krajského KŠ Trnava a dnešných záverov z krajskej pandemickej komisie dňom 1.12.2021 v okrese Piešťany prechádzajú všetky školy II. stupňa a stredné školy na dištančnú výuku.

  Obedy sú pre všetkých žiakov odhlásené.

  Sledujte pozorne našu stránku a informácie od vyučujúcich.

  Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti, ktoré sme nemohli ovplyvniť.

  Vedenie školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria