Ponuka

Partneri:

Spolupracujeme.

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Dôležité webové odkazy:

Novinky

 • Vážení rodičia,

  od 12. apríla 2021 (pondelok) sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre žiakov I. stupňa.

  Žiaci prichádzajú do budovy školy od 07.30 v sprievode zákonného zástupcu za podmienok dodržania platných epidemických opatrení (ROR), pri vstupe si odmerajú teplotu, dezinfikujú ruky.

  Pri nástupe do školy je povinnosťou zákonného zástupcu:

  • odovzdať čestné vyhlásenie: Čestné vyhlásenie ZZ
  • preukázať sa platným negatívnym testom na ochorenie Covid-19 nie starším ako 7 dní alebo po
 • C E N T R U M

  PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE

  921 01 PIEŠŤANY, F. E. Scherrera 40

  tel./fax : 033 / 77 43 423, 0911 887 745

  e-mail: cpppappiestany@gmail.com www.cpppap.webnode.sk

  Milí rodičia, zákonní zástupcovia,

  v súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu pandémie koronavírusu Vás informujeme o možných zmenách ohľadom zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a posúdenia školskej spôsobilosti.

  Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2021/2022 sa bude konať od 1. 4. 2021 do 30.4. 2021. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany bude prebiehať v termínoch 9.4. 2021 od 14.00 h do 18.00 h a 10.4.2021 od 8.00 h do 12.00 h.

 • Dištančné vzdelávanie je určite veľmi náročné, mhohí žiaci ho však zvládajú perfektne a vytvorili aj krásne práce.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria