Ponuka

Partneri:

Spolupracujeme.

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Dôležité webové odkazy:

Novinky

 • Vážení rodičia...

  Na základe rokovania krajského KŠ Trnava a dnešných záverov z krajskej pandemickej komisie dňom 1.12.2021 v okrese Piešťany prechádzajú všetky školy II. stupňa a stredné školy na dištančnú výuku.

  Obedy sú pre všetkých žiakov odhlásené.

  Sledujte pozorne našu stránku a informácie od vyučujúcich.

  Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti, ktoré sme nemohli ovplyvniť.

  Vedenie školy

 • Riaditeľstvo Základnej školy, Holubyho 15, 921 01 Piešťany v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove

  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 ods. 5 a v súlade s § 3

  ods.10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje

  riaditeľské voľno od 01.12.2021 (streda) do 03.12.2021 (piatok) vrátane

  žiakom prvého stupňa (1. – 4. ročník) z prevádzkových dôvodov (búracie práce a oprava poškodeného kanalizačného systému).

 • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

  Všetky informácie na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria