Ponuka

Partneri:

Spolupracujeme.

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Dôležité webové odkazy:

Novinky

 • Prosíme zákonných zástupcov žiakov, aby nezabudli, že stravné je nutné uhradiť vždy do 20-teho v mesiaci vopred (tz. november v októbri, december v novembri...).

 • 8. 10. 2021

  Na školský rok 2021/2022 je príspevok ZRPŠ 20,- na rodinu.

  Prosíme zákonných zástupcov, aby príspevok uhradili do 15.11.2021 na účet (vo výnimočnom prípade triednemu učiteľovi).

  Číslo účtu: IBAN SK3911110000006619535006

  Do poznámky treba uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu.

 • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

  Všetky informácie na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria