Ponuka

Partneri:

Spolupracujeme.

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Dôležité webové odkazy:

Novinky

 • Podľa §3 ods.10 vyhlášky č.231/2009 a v zmysle §150 ods.5 udeľuje riaditeľ školy na deň 03. apríla 2019/streda/ riaditeľské voľno pre všetkých žiakov 5, 6, 7 a 8. ročníka. Škola na tento deň nemá kapacity zabezpečiť pre týchto žiakov výchovno- vyučovací proces z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 9 ročníka- Testovanie 9- 2019.

  Stravovanie a činnosť Školského klubu detí je pre všetkých žiakov školy zabezpečené. Výdaj stravy je nezmenený.

 • Aj v roku 2019 je možnosť poukázať 2% dane z príjmu ZŠ Holubyho prostredníctvom Rady rodičov pri ZŠ. Prostriedky sú využívané na rozvoj školy a aktivít detí v nej. V minulosti to bolo napríklad: doplnenie počítačových učební, školských dielní, zatienenie tried, garáž pre školskú mini autoškolu, prístrešok pre bicykle, univerzálne plášte pre aktivity v školských laboratóriách, mikroskop... Pravidelne sú to odmeny žiakom, príspevky na kultúrne aktivity, odborné časopisy, spoločné výtvarné potreby, hygienické potreby ... Vždy sa snažíme nájsť, to najdôležitejšie, čo môže našim deťom spríjemniť alebo uľahčiť ich cestu za poznaním.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria