Ponuka

 • Voľné pracovné miesto.

  Základná škola Holubyho 15, Piešťany príjme upratovačku s nástupom od 3.4.2018. Plat brutto: 480€. Žiadosti zasielať na mail: kontakt@zsholubyho.sk

 • Zápis prvákov.

 • Tvorivé dielne a veľkonočné trhy

  Prípravy na Veľkú noc odštartovali deti v ŠKD tvorivými dielňami a krásne veľkonočné výrobky prezentovali na veľkonočných trhoch.

  (FOTO TU)

 • Marec mesiac knihy

  Marec je mesiacom knihy, a preto našu školu navštívil spisovateľ a hudobník Branislav Jobus. Besedu sme mali 12. marca v školskej jedálni. Spisovateľ nám rozprával príbehy jeho kníh, ktoré spájal aj so životnými situáciami, ktoré nás môžu v živote stretnúť. Celá beseda bola vo veľmi príjemnej a zábavnej atmosfére a spisovateľ ju dopĺňal aj jeho piesňami. Počas besedy sa mohli deti pýtať spisovateľa otázky, ktoré ich zaujímali. Pri konci besedy si žiaci mohli zakúpiť od spisovateľa knihy aj s jeho venovaním: Zvon, Láskavé rozprávky, Ja nič, ja muzikant, Žubrienky inštalatérky a jeho milý a nápomocný Muflón Ancijáš J.  Spisovateľ nám oznámil, že už je na ceste jeho ďalšia kniha tak sa tešíme keď nám príde o nej opäť porozprávať.

 • Karneval

  Deti v ŠKD si spríjemnili fašiangový čas karnevalom.

  (Viac TU, FOTO)

 • Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

  12.1. 2018 sa v CVČ Ahoj uskutočnilo OK recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. V prednese slovenskej povesti školu reprezentovali Andrej Bolerázsky, Anna Marinovová a Elena Košková. Anna Marinovová získla v II. kat. krásne 3. miesto.

 • Školské kolo Pytagoriády.

  Už tradične sa na našej škole konalo školské kolo Pytagoriády. Súťažilo spolu 38 žiakov 3. aź 8. ročníka. Úspešných riešiteľov bolo 20. Gratulujeme im a tým, ktorí nás budú reprezentovať v marci v obvodnom kole, prajeme veľa úspechov.

 • Vyhodnotenie vianočného turnaja vo vybíjanej.

  Dátum konania: od 15.12.2017 do 20.12.2017 podľa rozvrhov

  Miesto: telocvičňa ZŠ Holubyho

  Organizátor: Žiacka školská rada v spolupráci s vyučujúcimi TSV

  Rozhodcovia: Mgr. Bartovic a Mgr. Vrba

  Účastníci: žiaci a žiačky- zmiešané družstvá IV.A, IV.B,V.A a V.B

  Systém: ročníky medzi, potom semifinále o tretie miesto a finále o prvé miesto.

  Pravidlá: podľa pravidiel vydaných SAŠŠ a podľa ktorých sa hrajú školské súťaže.

  Výsledky:

  medzi ročníkmi- víťazom medzi štvrtákmi bola trieda IV.B, víťazom medzi piatakmi bola V.A trieda.


  Finále:  IV.B – V.A

  víťaz IV.B trieda, ktorá zvíťazila v pomere 10:7


  Semifinále: V.B – IV.A

  víťaz V.B v pomere 12:7


  Konečné poradie:

  I. miesto  trieda IV.B

  II. miesto trieda V.A

  III. miesto trieda V.B

  IV. miesto trieda IV.A


  Súťaž sa uskutočnila bez zranení a bez mimoriadnych udalostí. Všetci účastníci hrali fair play a tešili sa zo svojich výkonov a úspechov. Mnohých to motivovalo do ďalšieho obdobia. Vyučujúci konštatovali, že naši žiaci sú šikovní aj v tomto športe a v ďalšom období by bolo dobré ak by sa tejto aktivite venovala zvýšená pozornosť už od nižších ročníkov, hlavne od III. ročníka.

  Všetky víťazné družstvá boli odmenení sladkosťami- sponzorstvo od RZ pri škole.


  V Piešťanoch 21.12.2017

  spracoval: Mgr. Vrba

 • Turnaj vo vybíjanej v ŠKD

  Posledný novembrový deň si tretiaci a štvrtáci našej ZŠ zahrali vybíjanú v školskej telocvični, kde sa žiaci zaučili a zlepšili v pravidlách tohto športu.

  (viac TU)

   

 • Návšteva divadelného predstavenia

  Žiaci ŠKD sa zúčastnili divadelného predstavenia Honza a drak a výstavy Krajina komiksu.

  (viac TU)

 • Piešťanská Basketbalová Liga 2017-18, 12.ročník, 4. zápas.

  PBL pokračovala zápasaom č.4, v ktorom sa stretli družszo ZŠ Holubyho a ZŠ Mojmírova. Zápas začala  lepšie ZŠ Mojmírova, ale vďaka vyrovnanejšej lavičke postupne lepšie bodovali hráčky zo ZŠ Holubyho a dotiahli zápas do víťazného konca.

  ZŠ Holubyho – ZŠ Mojmírova  48:28 (16:20)

  štvrtiny: 9:12, 11:4, 16:8, 12:4

  bodovali: Havrikanič 12, Benešová 8, Valová 7, Sedláčiková S. 6, Jankechová 6, Ilončiaková 4, Mikulášová 4, Dobrovolná 1 – Školková 12, Bučková 6, Schlosserová 4, Nedielka 2, Jánoš 2, Gvozdenovič 2 

  Za ZŠ Holubyho nastúpili pod vedením trénera p. M. Bartovica hráčky: Valová, Ilončiaková, Dobrovolná, Rohárová, S. Sedláčiková, A. Sedláčiková, Jankechová, Orlovská, Boháčová, Havrikanič, Benešová, Mikulášová. Za ZŠ Mojmírova si zahrali pod vedením trénerky M. Slezákovej hráčky: Školková, Bučková, Schlosserová, Kusendová a hráči: Jánoš, Gvozdenovič, Nedielka a Košťál. Najbližší zápas č.5 sa odohrá v pondelok dňa 4.122017 v hale Gymnázia v Piešťanoch o 15.00 hod a stretnú sa ZŠ M.R.Štefánika so ZŠ Brezová.

  Tabuľka:

  1. Gymnázium  P.d.C.   2          2          0     117:35               4                                                                        
  2. ZŠ Holubyho             2          2          0       72:50                   4
  3. ZŠ  Brezová                1          0          1       22:24                   1  
  4. ZŠ  Mojmírova                       1          0          1       28:48                   1        
  5. ZŠ  M.R.Štefánika     1          0          1       27:63                   1               
  6. ZŠ  Moravany            1          0          1         8:54                   1 

   

 • Jesenný beh pre zdravie

  Posledné teplé jesenné dni využili naši žiaci aj na upevnenie zdravia v rámci projektu Boj proti obezite.

  (viac TU)

 • Deň jablka - deň zdravej výživy

  21.10. je vyhlásený za Deň jablka. Aj v ŠKD sme si tento deň pripomenuli zdravými vitamínovými pochúťkami.

  (viac TU)

 • Šalátový deň.

  27. 10. 2017

  V rámci mesiaca zdravej výživy sme si v škole (v 4. B) spravili šalátový deň. Priniesli sme si ovocie a zeleninu, med, oriešky, olej, misky, náradie na krájanie a dali sme sa do práce. Vytvorili sme rôzne dobroty a chlapci dokonca aj s výzdobou. Na záver bola ochutnávka. Zistili sme, že nielen sladkosti – cukríky, čokoláda a koláče, ale aj ovocie a zelenina sú veľmi chutné.

                                                                                     Žiaci 4. B triedy

 • Medzinárodný deň školských knižníc.

  26. 10. 2017

  Aj tento rok sme na našej škole oslavovali Medzinárodný deň školských knižníc spolu s našimi deťmi. V rámci tohto dňa sme pasovali našich prváčikov a druháčikov za čitateľov knižnice a deti z ôsmeho ročníka ich zaviedli do sveta rozprávky prostredníctvom divadelnej hry „SNEHULIENKA“.  Pre deti tretieho a štvrtého ročníka nám žiaci druhého stupňa čítali rozprávku z knihy Romana Brata „Zlo nemá na kúzlo“ a na základe tejto poviedky deti vypracovali kvíz. Rozprávka bola o malej kúzelníčke.  A preto aj nás navštívila jedna kúzelníčka z druhého stupňa, ktorá deťom predviedla čary zo svojej kúzelnej dielne. Zábavnou formou tohto dňa sme chceli u detí podporiť kladný vzťah ku knihám a knižnici a jednoducho prežiť spolu opäť jeden krásny a užitočný deň plný zábavy. Rada by som poďakovala všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili a podporili tento deň.

  Veronika Brošová

 • Divadelné predstavenie

  Žiaci ŠKD sa zúčastnili divadelnej dramatizácie časti knihy Analfabeta Negramotná v MsK.

  (foto TU)

 • Orientačný beh.

  19. 10. 2017

  Teplé jesenné slnečné lúče využili žiaci Základnej školy Holubyho na príjemné chvíle v prírode. S pomocou J. Drahovského, ktorý už niekoľko rokov spolupracuje so základnými školami a organizuje súťaže orientačného behu, pripravili žiakom prvého stupňa trasu orientačného behu v mestskom parku. Deti si predstavovali, že hľadajú poklad. A tak s mapou v ruke behali po parku a hľadali jednotlivé stanovištia s pečiatkami. Aj keď boli niektorí dezorientovaní a unavení,  nakoniec sa všetci úspešne vrátili do cieľa, kde ich čakala odmena.

 • Európsky týždeň športu

  Posledný septembrový týždeň sa deti v ŠKD zapojili do viacerých aktivít v rámci Európskeho týždňa športu. Cieľom tejto iniciatívy je podporovať športové a pohybové aktivity. Žiaci mali možnosť rozhýbať svoje telá pri hrách s loptou, v bežeckm slalome, futbale a iných športových činnostiach.

  (foto TU)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria