Ponuka

 • Oznam o organizácii vyučovania I. stupňa ZŠ od 6. decembra 2021

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že vyučovanie na 1. stupni ZŠ od 6. decembra 2021 pokračuje po skončení riaditeľského voľna v režime tak, ako doteraz. Žiaci budú pokračovať v prezenčnom vzdelávaní v pavilóne 2. stupňa z dôvodu opravných prác kanalizačného systému v pavilóne 1. stupňa.

  Rozmiestnenie jednotlivých tried bude vyvesené na vchodových dverách 2. stupňa.     Umiestnenie_tried_2.st.___1.st.XLS

  Z dôvodu obmedzeného prístupu do budovy 1. stupňa, vás prosíme o zabezpečenie náhradných prezuviek (papuče, tenisky alebo iná vhodná obuv na prezutie).

  Žiaci sú aj automaticky prihlásení na stravu v školskej jedálni.

  Ranný ŠKD nebude v prevádzke.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie školy

 • Organizácia dištančného vzdelávania na 2. stupni

  Vážení rodičia...

  Od 1.12.2021 prebieha výučba na 2. stupni dištančnou formou podľa priloženého rozvrhu.

  Rozvrh_online(2).xls

  Účasť na hodinách online je povinná. Bude prebiehať pomocou EduPage a ZOOM.

  Ak sa dieťa nemôže zúčastniť online hodiny, je nutné ospravedlniť dieťa príslušnému vyučujúcemu.

  Ostatné hodiny budú žiaci dostávať cez EduPage úlohy, pracovné listy a úlohy na vypracovanie...

  Vzhľadom k tomu, že niektorí vyučujúci sú PN, tak ich hodiny postupne doplníme do rozvrhu.

  Všetkým prajeme veľa zdravia, veľa síl a pevné nervy.


  ​​​​​​​Vedenie školy


 • Vyučovanie II. stupeň od 1.12.2021

  Vážení rodičia...

   

  Na základe rokovania krajského KŠ Trnava a dnešných záverov z krajskej pandemickej komisie dňom 1.12.2021 v okrese Piešťany prechádzajú všetky školy II. stupňa a stredné školy na dištančnú výuku.

  Obedy sú pre všetkých žiakov odhlásené.

  Sledujte pozorne našu stránku a informácie od vyučujúcich.

   

  Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti, ktoré sme nemohli ovplyvniť.

   

  Vedenie školy

 • Pasovanie prvákov

  Po týždňoch zoznamovania sa s prvými čiarami, písmenami a číslami, ale aj vzájomného spoznávania sa v našej škole prebehlo slávnostné pasovanie prvákov do cechu školského.

                                                                                                          Ja som žiačik prváčik,

  hoci som len nováčik,

  Naučím sa čítať, písať,

  v poriadku vždy všetko mať.

  Nechcem predsa hanbu robiť,

                                                                                                         dobrým žiakom chcem sa stať!

  Slovom SĽUBUJEM potvrdili svoj slávnostný sľub, ktorý potvrdili odtlačkom prsta na veľký meč. Veríme, že našim prváčikom sa bude v škole dariť a budú prežívať v ďalších rokoch iba pozitívne skúsenosti. Na záver patrí moje veľké poďakovanie p. vychovávateľke Martinke Žitňanskej a jej skvelým družinárom z 2.C a 3.A.

                                                                                                                        Veronika Brošová

 • Svetový deň záchrany života

  V uplynulých týždňoch sem si pripomenuli Svetový deň prvej pomoci, Deň srdca a Svetový deň záchrany života. Žiaci našej školy si tak teoreticky i prakticky osvojili poznatky, vďaka ktorým možno záchrániť ľudský život.

 • Školská olympiáda

  Pri príležitosti Medzinárodného olympijského dňa sa  na našej škole uskutočnila Školská olympiáda. Deti z ŠKD otestovali svoje športové kvality v behu, hode, kope na bránku a skoku. Prišiel ich podporiť aj skutočný olympionik, atlét Jozef Repčík s manželkou. A hoci na záver tiekli nielen slzy šťastia, ale aj sklamania, dúfame, že sa všetci dobre zabavili. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí túto akciu podporili.

 • Bublinový deň

  Teplé letné počasie je ako stvorené na hru s bublinami. A tak si deti z ŠKD vyrobili vlastné netradičné bublifuky a  niektorí sa pokúšali aj o vytváranie megabublín.

  (viac foto TU)

 • Poďme objavovať Česko a Slovensko

  Žiaci prvých ročníkov sa v piatok 11.6. zúčastnili vernisáže veľkoplošných ilustrácií Márie Nerádovej z kníh Pojďme objevovat Česko a Poďme objavovať Slovensko, ktorú organizovala MK mesta Piešťany.Výstavu otvorili veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Tomáš Tuhý, primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, ilustrátorka Mária Nerádová, riaditeľka CzechTourism Slovensko Nora Gill. Toto podujatie bolo spojené aj s čítaním kníh, dramatizovanou ukážkou v podaní bábkoherečky Kristíny Svitekovej a autogramiádou.

  https://www.kniznica.sk/detaily-zaznamu/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=pim_un_auth%2A0172308

   

 • Deň detí

  Deti z ŠKD si užili športovo-zábavný Deň detí.

 • Podpora Techniky

  Projekt    ROBOTICKÝ  CHROBÁK

  V dobe pandémie sme na škole realizovali projekt Robotický chrobák. Žiaci mali možnosť "pričuchnúť si" k elektrotechnike,  obrábaniu dreva, výrobe imitácií tiel hmyzu a stavovcov, pričom rozvíjali svoju kreativitu a nápaditosť.

  Vyrobili rôzne druhy chrobákov, živočíchov, ktoré sa pohybujú rôznymi smermi vďaka motorčekom na elektrický pohon. Svoju úlohu zvládli bravúrne a naučili sa nové zručnosti pre život. Projekt sme realizovali s podporou pána Jozefa Gašparoviča a Nadácie VW Slovakia. 

  Ďakujeme všetkým za spoluprácu a budeme sa tešiť na ďalšie nápadité projekty.   Martin Jankech

 • Hrdinovia FAST

  Deti z 1.B sa zapojili do celoeurópskej iniciatívy Hrdinovia FAST, ktorej cieľom je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich zavolať prvú pomoc včas. Na Slovensku realizuje kampaň pacientska organizácia Sekunda pre život a záštitu nad týmto projektom preberalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

  Kampaň Hrdinovia FAST je určená pre deti vo veku od 5 do 9 rokov, ktoré sa môžu prostredníctvom zábavných a interaktívnych animovaných materiálov spolu pod vedením ich učiteľov alebo rodičov naučiť rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a volať prvú pomoc.

  Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody kde F znamená tvár, A – končatina, S – reč, T – čas. Jeden zo štyroch ľudí prekoná v živote cievnu mozgovú príhodu. Celosvetovo ide o druhú hlavnú príčinu smrti a tretiu najčastejšiu príčinu zdravotného postihnutia.

  Cievna mozgová príhoda sa však napriek tomu dá liečiť – ak zareagujeme včas. Ľudia, ktorí majú cievnu mozgovú príhodu, potrebujú čo najrýchlejší prístup k lekárskej zdravotnej starostlivosti.

  Projekt Hrdinovia FAST sa zameriava na deti, ktoré so svojimi starými rodičmi trávia veľa voľného času, poznajú ich a v prípade mozgovej príhody by mali vedieť správne vyhodnotiť, že s ich starým rodičom niečo nie je v poriadku a jeho symptómy sa podobajú na cievnu mozgovú príhodu.

  Učebné moduly kampane sa sústreďujú okolo animovaných postáv, starých rodičov a ich vnuka. Deti sa hravou formou učia o troch kľúčových príznakoch mŕtvice: ústnom kútiku, ktorý náhle padne na jednu stranu, ruke, ktorá náhle zoslabne alebo reči, keď človek zrazu nedokážu rozprávať - a tiež dôležitosti okamžitého privolania záchrannej služby.

  Viac informácií nájdete na stránke https://sk-sk.fastheroes.com

 • Učíme sa doma

  Dištančné vzdelávanie je určite veľmi náročné, mhohí žiaci ho však zvládajú perfektne a vytvorili aj krásne práce.

 • Tanečná výzva

   Žiaci 7. A sa zapojili do tanečnej challenge, aby ukázali, že aj cez koronu je možné sa smiať, športovať, zabávať sa a mať pekné spomienky. Ďakujeme im a môžu byť pre nás inšpirácoiu, ako nepodľahnúť v tejto ťažkej dobe smútku a ničnerobeniu.❤

 • ZIMA

  ZIMA

  Ani deti z ŠKD nezaháľaju doma počas domáceho vzdelávania. Vedia, že aj telesný pohyb je dôležitý. A tak vyžili prvý sneh na zábavu a oddych na čerstvom vzduch. Vyrazili na odľahlé miesta a na zasnežené dvory. A keďže rúška nosíme už tááák dlho, niektoré deti bez nich skoro ani nespoznávame. Len dúfajme, že tento sneh nebol aj posledný.

 • Rozdávanie radosti seniorom

  Rozdávanie radosti seniorom

  V tomto predvianočnom čase sa naša škola stala súčasťou dvoch výnimočných projektov: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a Vianočnej pošty pre seniorov.

  V spolupráci s rodičmi, deťmi a zamestnancami školy sa nám podarilo odovzdať viac ako 30 krásnych krabíc plných darčekov seniorom Zariadenia opatrovateľskej služby v Piešťanoch a vo Vrbovom, za čo Vám patrí veľká vďaka.

  Rovnako sa žiakom 1.A a 1.B triedy podarilo vyrobiť a poslať vyše 40 pohľadníc seniorom do domovov v Piešťanoch, Partizánskom a dokonca aj do Michaloviec.

  Spoločne sa nám v tomto ťažkom, ale krásnom predvianočnom čase podarilo vyčarovať úsmev na tvárach seniorov, čo je pre nás tou najväčšou odmenou. 

 • Projekt s podporou Nadácie Allianz.

  Projekt s podporou Nadácie Allianz.

  Na škole sa objavil nový pomocník, ktorý bude slúžiť žiakom na vzdelávanie sa v oblasti poskytovania prvej pomoci. Je možné na ňom simulovať rôzne zranenia a úrazy, ktoré sa môžu stať deťom, alebo dospelým. Žiaci si budú precvičovať schopnosti pri poskytnutí prvej pomoci - KPR, rezných a bodných poraneniach, popáleninách a zlomeninách končatín.

  Zatiaľ je táto figurína bez mena, ale dúfame, že ho čoskoro pomenujeme a vyskúšame si ho zaradiť do projektu Školskej autoškoly, kde bude slúžiť ako figurína prvej pomoci. Zároveň vytvoríme spoluprácu aj s materskou školou, kde si deti budú môcť vyskúšať ošetriť rôzne zranenia.

  Projekt podporila Nadácia Allianz, ktorej ďakujeme za spoluúčasť pri vzdelávaní budúcich účastníkov v cestnej premávke.

 • A predsa prišiel Mikuláš...

  A predsa prišiel Mikuláš...

  Mikuláš zavítal aj k nám.

  Viac TU

 • Daruj hračkám druhú šancu

  Daruj hračkám druhú šancu

  Máte doma hračky, ktoré už nepoužívate? Dostali ste hru, ktorá vás vôbec nezaujala?

  DARUJTE NEPOTREBNÉ HRAČKY DEŤOM V ŠKD na našej škole!

  AKO? Prines nepotrebné hračky do školy a odovzdaj ich v ŠKD na I. stupni alebo ich daj svojej triednej učiteľke.

  ČO? Zbierame hračky pre deti od 6 do 10 rokov - najmä stavebnice, lego, spoločenské hry, autodráhy, autíčka, malé bábiky, športové náradie... Môžeš priniesť aj kreatívne a výtvarné pomôcky (gumičky na náramky, farbičky...)

  Hračky musia byť funkčné, nepoškodené. Nezbierame „plyšákov“ a hry pre deti do 6 rokov.

 • Spoznávame Piešťany

  Žiaci našej školy spoznávali zaujímavé miesta Piešťan a zúčastnili sa vzdelávacích akcií, ktoré pripravili kultúrne inštitúcie nášho mesta.

  (viac foto TU)

 • Nové zážitkové ihrisko

  Žiaci našej školy v spolupráci so zamestnancami školy, dobrovoľníkmi  a vďaka sponzorom vytvorili nové prírodné ihrisko.

  (Viac TU)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria