Ponuka

 • Daruj hračkám druhú šancu

  Daruj hračkám druhú šancu

  Máte doma hračky, ktoré už nepoužívate? Dostali ste hru, ktorá vás vôbec nezaujala?

  DARUJTE NEPOTREBNÉ HRAČKY DEŤOM V ŠKD na našej škole!

  AKO? Prines nepotrebné hračky do školy a odovzdaj ich v ŠKD na I. stupni alebo ich daj svojej triednej učiteľke.

  ČO? Zbierame hračky pre deti od 6 do 10 rokov - najmä stavebnice, lego, spoločenské hry, autodráhy, autíčka, malé bábiky, športové náradie... Môžeš priniesť aj kreatívne a výtvarné pomôcky (gumičky na náramky, farbičky...)

  Hračky musia byť funkčné, nepoškodené. Nezbierame „plyšákov“ a hry pre deti do 6 rokov.

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Vážení rodičia...

  Upozorňujeme Vás, aby ste nezabúdali, že pokiaľ Vaše dieťa nebude v škole 3 dni (rátajú sa do toho aj sobota, nedeľa a sviatok), tak ste povinní vždy vyplniť "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" (Vyhlasenie_bezinfekcnost.docx). Bez tohto vyhlásenia dieťa nemôže nastúpiť do školy! Je nutné ho odovzdať ráno pri príchode do školy triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy. Zároveň ak dieťa chýba 5 pracovných dní, je nutné, aby donieslo ospravedlnenie od lekára.

   

 • Spoznávame Piešťany

  Žiaci našej školy spoznávali zaujímavé miesta Piešťan a zúčastnili sa vzdelávacích akcií, ktoré pripravili kultúrne inštitúcie nášho mesta.

  (viac foto TU)

 • Nové zážitkové ihrisko

  Žiaci našej školy v spolupráci so zamestnancami školy, dobrovoľníkmi  a vďaka sponzorom vytvorili nové prírodné ihrisko.

  (Viac TU)

 • Všeobecná športová príprava na školách a škôlkach. Pohyb s úsmevom.

  Na školách v rámci klubu (družiny) realizujeme všeobecnú športovú prípravu hravou formou. Deti sa zoznámia s viacerými športami, športovci majú kompenzačné cvičenie. Diagnostika detí špecializovanou terapeutkou (ploché nohy, chrbtica). Raz do týždňa v školskej telocvični pre deti od 6 - 10 rokov. V škôlkach - všeobecná športová príprava je zameraná na zoznámenie detí s rôznymi športami. Úvodné prípravné cvičenia z gymnastiky, atletiky a loptových hier. Snažíme sa, aby dieťa zvládlo základné lokomočné pohyby. Pre deti od 3 - 6  rokov. Osnova počas celého roka - 4 bloky: základné lokomočné pohyby, gymnastika, atletika, loptové hry.

  Termín: Materská škola - štvrtok od 14.45 do 15.40 hod.

               Základná škola - streda od 14.00 do 15.00 hod.

  Krúžok sa platí prostredníctvom členských poplatkov. Informácie na tel. čísle 0915999355 www.happymove.sk f: happymove - pohyb s úsmevom

  Andrej Krištof

   

   

 • Práce žiakov - VOJNA - 9.A, 9.B

  Domáce samoštúdium dá mnohým zabrať. Niektorí žiaci sa s ním však popasovali dobre. Prinášame vám práce deviatakov z domáceho samoštúdia v rámci spoločného projektu zo slovenského jazyka a dejepisu na tému VOJNA pri príležitosti 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. Mnohí ukázali dobrý literárny talent i garfické a počítačové zručnosti. Tak teda ... čítajte! 

 • Deň Zeme

  Deň Zeme

  Prezrite si krásne práce našich žiakov pri príležitosti Dňa Zeme.

  (Viac TU)

 • Predmetové súťaže

  Predmetové súťaže

  V OK MATEMATICKEJ olympiády náš žiak Jakub Mateáš získal v kat. žiakov 5. roč. krásne 3. miesto.

  V OK GEOGRAFICKEJ olympiády žiak Oliver Tremboš v kat. žiakov 8. a 9. roč. získal 3. miesto.

  V OK DEJEPISNEJ olympiády žiak Oliver Tremboš v kat. žiakov 8. roč. získal 2. miesto a postup do krajského kola. Reprezentovali nás aj žiaci A. Kinzlová, M. Príbiš, E. Košková. 

  V OK ANGLICKEJ olympiády žiačka K. Čačíková ( 7.roč. ) v kategórií 1A získala krásne 3.miesto. Reprezentoval S. Korchan ( 9.roč. ) v kategórií 1B - 5. miesto.

  Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme.

 • Karneval

  Naši žiaci si spríjemnili fašiangové časy karnevalom a pripravili si krásne masky.

 • Korčuľovanie

  Keďže v našich končinách tento rok nenapadol žiaden sneh, využili naši žiaci aspoň možnosť korčuľovať sa.

 • Športový deň

  Žiaci našej školy si spríjemnili predvianočné čakanie florbalovým turnajom medzi ročníkmi. Svoje sily si zmerali aj s tímom zamestnancov školy a akciu podporili svojou účasťou aj rodičia, ktorí bojovali so svojimi ratolesťami proti učiteľskému tímu. 

 • Literárna a výtvarná súťaž

  Naši žiaci sa zapojili do literárnej súťaže Piešťany očami detí a výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Medzi ocenenými boli: M. Bača, O. Janigová, E. Košková, S. Orlovská, S. Duong

 • Zlatá kopačka.

  November sa niesol v športovom duchu a žiaci sa zúčastnili športovej súťaže Zlatá kopačka. Mali sme vytvorený tím usporiadateľov- žiaci 9.A triedy, super profi rozhodcov – p. uč. Bartovic a p. školník Antal a pripravené krásne ceny pre najlepších strelcov a brankárov súťaže. Historicky prvým víťazom sa stal za I. stupeň- Jakub Bondra, za II. stupeň –Timotej Vatrt. Za fantastickú atmosféru a priebeh súťaže ďakujeme brankárom, strelcom, rozhodcom a divákom, ktorí prispeli k vydarenej športovej akcii.

 • Varili sme v Mekáči

  Žiaci 9. Ročníka sa zúčastnili na pracovnej exkurzii v zariadení rýchleho občerstvenia-McDONALD. V rámci zoznamovania sa s duálnym vzdelávaním a ochutnávky povolaní si vyskúšali svoje schopnosti v reálnych podmienkach. Absolvovali krátku prednášku o histórii spoločnosti, zoznámili sa s prevádzkou a vyskúšali si prácu zamestnanca v plnej prevádzke. Každý si natočil zmrzlinu aj s príchuťou, pripravil si nápoj, naservíroval si hranolky a každý si sám pripravil vlastný cheesburger. Aj keď rýchle občerstvenie má aj svojich odporcov, žiaci si pochvaľovali novú skúsenosť a vlastnoručne pripravené pochutiny každému nadmieru chutili. Ďakujeme spoločnosti McDonald za skvelú pracovnú skúsenosť a exkurziu po prevádzke. Hoci bol bežný pracovný deň a reštaurácia plná ľudí, personál bol ústretový a nikto nenamietal našu prítomnosť, ba mali sme pocit, že sme súčasťou spoločnosti. Ďakujeme všetkým zamestnancom za príležitosť „pričuchnúť“ si k práci v McDonalde.

 • Kuchársky deň

  Koncom októbra sa na škole uskutočnil prvý Kuchársky deň, na ktorom žiaci spoznávali duálne vzdelávanie. Svojou návštevou a pomocou nás poctili zástupcovia z ZUCKMANN VILLY na čele s p. Repášom a jeho pomocníkmi. Žiaci pripravovali hlavné jedlo Kurací filet so zeleninovým kuskusom a ako dezert Cuketový cupcake. Boli rozdelení na dve skupiny, každá skupina varila pod dozorom prizvaných odborníkov. Vyskúšali si svoje kuchárske umenie a v našej novej školskej kuchynke navarili vynikajúce jedlo. Celá škola nádherne rozvoniavala, každému sa zbiehali slinky a preto hodnotíme našu akciu za vynikajúcu. Veríme, že budeme naďalej spolupracovať a ďakujeme všetkým prítomným za excelentnú prácu. Na konci dňa každý absolvent získal certifikát, ktorý mu bude pripomínať našu akciu a dovolí mu pomáhať doma v kuchyni

 • Žiaci si postavili na dvore loď.

  Počas krásnych októbrových dní si žiaci počas hodín technickej výchovy postavili na školskom dvore svoju „loď“. Bol to nápad, ktorý sa zrodil náhodne, ale prekvapil nás svojou originalitou. Pán školník- Milanko, posadil na stožiar lode vtáčiu búdku, ktorá bude slúžiť na prikrmovanie vtáctva a spolu s Vtáčou školou príjemne dotvára školský areál.  Za pomoci pánov školníkov sa nám podarilo vytvoriť nový hrací prvok, ktorý si opäť vytvorili aj žiaci a pritom rozvíjali svoje technické a estetické zručnosti. Ďakujeme všetkým , ktorí nám pomáhajú robiť svet krajším.

 • Pasovanie našich prvákov.

  Pasovanie našich prvákov.

  Po týždňoch zoznamovania sa s prvými čiarami, písmenami a číslami, ale aj vzájomného spoznávania sa v našej škole prebehlo slávnostné pasovanie prvákov do cechu školského. Naši malí prváci mali tento slávnostný deň dňa 24. októbra 2019. Programom ich sprevádzali žiaci štvrtého ročníka, ktorí si pre nich pripravili tanečný program a naučili našich malých kamarátov aj tanček Socu-Baci-Vira. Po programe nasledovalo slávnostné pasovanie a odprisahanie sľubu:

  "Ja som žiačik prváčik, hoci som len nováčik,

  Naučím sa čítať, písať, v poriadku vždy všetko mať.

  Nechcem predsa hanbu robiť, dobrým žiakom chcem sa stať!"

  Slovom SĽUBUJEM potvrdili svoj slávnostný sľub, ktorý potvrdili odtlačkom prsta na veľký meč. Veríme, že našim prváčikom sa bude v škole dariť a budú prežívaťďalších rokoch iba pozitívne skúsenosti. Na záver patrí moje veľké poďakovanie p. vychovávateľke Martinke Žitňanskej a jej skv elým družinárom zo 4.A a 4.B, ktorí účinkovali v programe.

  Veronika Brošová

 • Projekt - Interaktívna autoškola.

  September sa niesol v duchu vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy. K pripravovanému projektu Školskej autoškoly absolvovali žiaci 9. roč. projekt Interaktívna autoškola. Počas projektu absolvovali kurz poskytovania prvej pomoci, interaktívnu jazdu na hracej konzole a jazdu na elektrickom motocykli. Žiaci svedomito plnili úlohy, najlepší sa budú pripravovať na funkciu inštruktora v pripravovanom projekte Školskej autoškoly. Projekt plánujeme do budúcna rozvíjať a formovať ohľaduplných a vzdelaných, budúcich účastníkov v cestnej premávke. Za príkladný prístup ďakujeme všetkým žiakom a za podporu trom nadáciám.

 • Deň detí

  Deň detí

  Počasie nám tento rok dovolilo pripraviť program pre naše deti k MDD o týždeň neskôr, ale cesta rozprávkami sa im veľmi páčila. Mohli si vyskúšať ako kráča "kocúr v čižmách", alebo sa prepliesť "Spidermanovou pavučinou", vyzdobili medovníčky na chalúpku, zahrali si "metlobal" ako z Harryho Pottera, hasili oheň ako "Sam požiarnik"Po splnení všetkých discilplín otvorili truhlicu pokladov, kde si vybrali obľúbenú sladkosť.

  (foto TU)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria