Ponuka

Škola

Súčasnosť

Škola – to je o kráse písmen a správnosti čísel.
Škola – to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok.
Škola – to je o sile ducha a šikovnosti tela.
Škola – to je o symbióze žiakov a ich učiteľov.
Je to živý organizmus.


Ak sú jednotlivé časti funkčné a komunikácia medzi nimi je harmonizovaná, tak je to zdravý organizmus. Samozrejme so životodarnou podporou spolutvorcov – rodičov, zriaďovateľa a organizácií, ktoré jeho život podporujú.
A naša škola takýmto zdravým organizmom je. Už 50 rokov učí, vzdeláva a vychováva. Dáva základy všetkého, čo ľudstvo objavilo, vymyslelo a vytvorilo. A čo je meradlom jej úspešnosti ? V prvom rade sú to jej učitelia a zamestnanci. Obetaví, neúnavní. Od tých, čo učia abecedu, po tých, čo pripravujú žiakov vykročiť do života. Ľudia vážiaci si svoju prácu. Citliví s pochopením pre detskú dušu. So správnou latkou náročnosti. Ak treba, tak zástupcovia rodičov. Pofúkajú, pohladia, pochvália, či nasmerujú pomýlených. Rozdávajú múdrosti, rozvíjajú talenty, učia chápať a tvoriť krásu. Patrí im za to vďaka a uznanie.
Druhým meradlom úspešnosti školy sú jej žiaci. Chválou školy sa spravidla stávajú víťazi súťaží, pretekov, olympiád. Áno, máme i my celý rad takýchto úspechov. Ale najväčším úspechom našich žiakov sú ich každodenné víťazstvá. Nad nechuťou, strachom, nevedomosťou, postojom k predmetu, ku ktorému si len budujú svoj vzťah. Je krásne pozorovať, ako sa i vďaka škole učia chodiť v živote. Je krásne vyprevádzať ich do života so znamením, ktoré na nich zanechala táto škola. Prajeme im, aby úspešne vykročili do života, aby obstáli na tej ceste, ktorú si vybrali. Lebo život je veľká kniha, ktorú si píšeme my sami a škola nám v tom pomáha.
Vo svojej 50-ročnej histórii bola naša škola útočiskom, živnou pôdou a pomocnou rukou všetkým, ktorí do nej chodili. Vytvorili si k nej vzťah a to je dnes pre nás, ktorí si pripomíname jej okrúhle jubileum, tým najväčším darom a odmenou.
Prajeme našej škole ďalší rozkvet a pokračovanie skvelých úspechov na poli výchovy a vzdelania.

Súčasní pracovníci školy :

Vedenie školy :

Riaditeľ : PaedDr. Andrej Hanic
Zástupca pre 1. stup. : PaedDr. Jozef Mnešický
Zástupkyňa pre 2. stup. : PhDr. Katarína Némethová

Učitelia pre 1. stupeň :
Mgr. Ingrid Baková
Mgr. Michaela Jurgová
PaedDr. Ľubica Majtánová
Mgr. Eva Sokolová
Mgr. Ivana Vlhová
Bc. Petra Hazuchová
Mgr. Adriana Zervanová

Mgr. Dáša Abelová
Mgr. Gabriela Kiššová

Učitelia pre 2. stupeň :
Mgr. Vanda Bartovicová
Mgr. Marek Bartovic
Mgr. Branislav Dolinský, PhD.
Mgr. Beáta Hudcovičová
Mgr. Martin Jankech
Mgr. Helena Kopecká
Mgr. Zuzana Krajčírová
Mgr. Andrea Madunická
Mgr. Jaroslava Šinská
Mgr. Oľga Vavrová
Mgr. Viera Papánková
Mgr. Terézia Janečková
Mgr. Barbora Hlavatovičová
Mgr. Veronika Brošová - špeciálny pedagóg
Asistenti učiteľov: Janka Rešková, Bc. Dominika Folajtárová, Soňa Zivčáková, Šimon Kocev, Daniela Bieliková, Zuzana Danková

Vychovávateľky ŠKD:
Martina Žitňanská
Mgr. Silvia Čárska

Monika Özten
Mgr. Martina Gloszová
Lívia Verešová

Martina Schmidová

Romana Samuhelová

Klaudia Štadlerová

Prevádzkoví a nepedagogickí zamestnanci školy:
Upratovačky - Elena Snohová, Katarína Kapustová, Margita Stolárová, 
Ladislav Ondrejkovič - školník, údržbár,
Milan Antal - kurič, záhradník

Lýdia Galanková - vedúca školskej jedálne

Kuchárky: Martina Kotlárová - hlavná kuchárka, Anna Čápová, Michaela Hudáková,  Tatiana Kovárová, Zitka Paulovičová, Kristína Vaneková, Wasserburgerová Petra

Mgr. Katarína Živicová - hospodárka
Zuzana Petláková - ekonómka

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria