Ponuka

 

  Pre obdobie rokov 2020 - 2024 boli do Rady školy pri Základnej škole, Holubyho 15, Piešťany zvolení:

1.       Mgr. Ingrid Baková - učiteľka

2.       PaedDr. Ľubica Majtánová - učiteľka

3.       p. Martina Kotlárová - zástupca rodičov

4.       Mgr. Silvia Šušorová - zástupca rodičov

5.       Mgr. Jana Šandriková - zástupca rodičov

6.       p. Martina Benková - zástupca rodičov

7.       Matej Nikodém - zástupca rodičov

8.       Martin Valo - zástupca Mesta Piešťany

9.       Dott. Andrej Klapica -   zástupca Mesta Piešťany

10.     Ing. Mgr. Michal Bezák - zástupca Mesta Piešťany

11.     PaedDr. Elena Skovajsová - zástupca Mesta Piešťany

Na prvom stretnutí  Rady školy si členovia zvolili za predsedu  p. Mateja Nikodema a Mgr. Silviu Šušorovú za podpredsedu Rady školy.

Štatút RŠ 2016-2020.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria