Ponuka

 

Úradné a konzultačné hodiny v škole sú len v pracovné dni okrem školských prázdnin a sviatkov.

 

Obedňajšia prestávka pre zamestnancov školy je od 11,30 hodiny do 12,00 hodiny, vyučujúci a vychovávateľky majú obedňajšiu prestávku podľa svojho rozvrhu.

 

Úradné hodiny školy sú v čase od 07,30 hodiny do 14,30 hodiny a to v kancelárii hospodárky a ekonómky školy.  

Úradné a konzultačné hodiny v škole sú len v pracovných dňoch okrem školských prázdnin a sviatkov.

 

Konzultačné hodiny vedenia školy.

 

riaditeľ školy:  

streda  od 08,00 hodiny do 10,00 hodiny

piatok od 08,00 hodiny do 10,00 hodiny

 

zástupkyňa riaditeľa školy pre II stupeň:

pondelok od 09,55 hodiny do 10,40 hodiny

streda od 08,00 hodiny do 08,45 hodiny

 

zástupca riaditeľa školy pre I stupeň a pre Školský klub detí:

pondelok od 08,00 hodiny do 08,45 hodiny

streda od 08,00 hodiny do 08,45 hodiny

 

 

Konzultačné hodiny majú pedagogickí zamestnanci podľa svojich výchovno- vyučovacích rozvrhov a podľa ďalšej svojej činnosti. V prípade potreby sa kontaktujte na 0337626596, služobný mobil hospodárky 0903 606 950.

 

Konzultačné hodiny  špeciálnej pedagogičky:

streda od 10,00 hodiny do 14,30 hodiny

 

Konzultačné hodiny výchovného poradcu:

piatok od 09,00 hodiny do 10,30 hodiny 

 

 

Školská jedáleň má úradné hodiny od 07,00 do 14,00 hod., kontakty do ŠJ 0337623263  stravovanie@zsholubyho.sk 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria