Ponuka

Podnety súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Podľa zákona č.307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a na základe vydanej smernice zriaďovateľom školy, mestom Piešťany zastúpeným jeho primátorom je za dodržiavanie tejto smernice v zmysle zákona zodpovednou osobou hlavný kontrolór mesta Piešťany Ing. Michal Svorad. Spôsoby podávania podnetov vo forme oznamovania protispoločenskej činnosti sú prístupné na webovom sídle školy http://www.zsholubyhopn.edupage.sk v hlavnom menu stránky alebo na webovom sídle mesta Piešťany http://www.piestany.sk .

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria