Ponuka

Florbalový turnaj 18.11.2016.

Organizácia a zabezpečenie florbalového školského turnaja.

Dátum: 18.11.2016

Čas: od 08,00 hodiny do 13,30 hodiny najviac

Organizátor: žiacky parlament, vyučujúci TSV a vedenie školy.

Účastníci: žiaci II. stupňa školy 5-9 ročník, vzhľadom na organizáciu budú niektoré triedy spojené,

budú hrať: 5AB, 6AB, 7A, 8A, 9A, 9B- ak budú chcieť 9 ročník sa môže spojiť=9AB. Príloha zoznam žiakov. Pomocníci rozhodcu, turnaja Maťo Mjartan a Miriam Mikulášová.

Bude sa hrať v dvoch skupinách:

 I skupina- 5AB, 6AB, 7A     II skupina: 8A, 9A, 9B alebo 9AB , za jedno družstvo môžu byť na ihrisku 4 hráči v poli a 1 brankár, na súpiske môže byť maximálne 7 hráčov aj s brankárom.

 V skupinách sa hrá každý s každým, hrá sa  2 x 10 minút hrubého bez prestávky, víťazi v skupinách hrajú o I miesto/porazený je automaticky na II mieste/ druhí v skupinách hrajú medzi sebou o III miesto/porazený je na IV mieste/. Striedať sa môže počas hry hokejovým spôsobom, len stačí sa nahlásiť rozhodcovi napr. zdvihnúť ruku a pod.

Hrá sa podľa pravidiel florbalu, vzhľadom k tomu že nemáme predpísané ihrisko bude všetko vysvetlené pred zápasmi alebo na spoločnom stretnutí. Pri nerozhodnom výsledku v riadnom hracom čase sa zápas nepredlžuje. Víťaz zápasu získa 2 body, porazený 0 bodov. Víťaz skupiny je to družstvo, ktoré získa najviac bodov, pri rovnosti bodov rozhoduje ich vzájomný zápas alebo skóre.

Materiálno- technické zabezpečenie:

škola- poskytne dresy/rozlišovačky/, pre brankára prilbu, pre hráčov hokejky a loptičky. Bránky sú podľa pravidiel....Kto bude chcieť môže si priniesť vlastnú výstroj, brankári by si mali zabezpečiť vhodné vrchné a spodné oblečenie, ak majú tak aj chrániče.

Vyhodnotenie, ceny:

ocenení budú v poradí prvé tri družstvá, najlepší strelec a najlepší brankár turnaja.

Vedenie školy sa dohodne s rodičovským združením o príspevok na ceny.

Ostatné zabezpečenie sa v prípade potreby doplní.

ROZPIS zápasov:

na každý zápas podľa rozpisu príde len tí žiaci, ktorí sú z danej triedy/ročníka/ , z hľadiska bez problémového priebehu turnaja je potrebné prísť načas, hráči sa budú prezliekať podľa príslušného zápasu vždy len v jednej šatni- cennosti si treba odložiť . Z každého zápasu bude spracovaný zápis. Hrá sa na víťaza s tým, že ak bude v hracom čase remíza strieľajú sa trestné 4 určení hráči z každého družstva do víťazného konca/vždy všetci dokončia sériu/.

Informácie o organizácii turnaja, pravidlách a o rozpise bude cez veľkú prestávku 14.,15., alebo 16.11. 2016, vyhlásením cez školský rozhlas.

Rozpis zápasov:

1 zápas 08,00 do 08,40 hod aj s prezlečením  - 5AB - 6AB

2 zápas 08,45 do 09,15 hod aj s prezlečením  - 8A    - 9A

3 zápas 09,20 do 09,50 hod aj s prezlečením -  7A  -  5AB

4 zápas 09,55 do 10,25 hod aj s prezlečením  -  9A  - 9B

5 zápas 10,30 do 11,00 hod aj s prezlečením  -  6AB - 7A

6 zápas 11,05 do 11,35 hod aj s prezlečením  -  9B -  8A

7 zápas 11,40 do  12,10 hod aj s prezlečením - zápas o 3 miesto druhí zo skupín

8 zápas 12,15 do 12,45 hod  aj s prezlečením – zápas o 1 miesto viťazi zo skupín 

13,00 hod vyhodnotenie turnaja v telocvični- účasť všetkých, prvé tri družstvá dostanú sladké odmeny a budú vyhodnotení aj najlepší hráči a najlepší brankári.

Prílohou je „pavúk“.

Školský florbalový turnaj 18.11.2016 pre triedy 5-9 ročník:

Skupina I

Florbal

7A

6AB

5AB

7A

 

3 : 1   2 body

7 : 3    2 body

6AB

1 : 3    0 bodov

 

6 : 3    2 body

5AB

7 : 1    2 body

3 : 6   0 bodov

 

 

poradie v I skupine:

I miesto  7.A    4 body

II miesto 6. AB 2 body

III miesto 5. AB 0 bodov

Skupina II

Florbal

8A

9A

9B

8A

 

4 : 3    2 body

1 : 7    0 bodov

9A

3 : 4   0 bodov

 

4 : 1    2 body

9B

7 : 1    2 body

1 : 4     0 bodov

 

 

 poradie v II skupine:

I miesto 9.B   2 body  skóre  8:5

II miesto 9. A 2 body  skóre  7:5

III miesto 8.A  2 body  skóre 7:11

 

finálové zápasy:

celkove  o III miesto:

 

6.AB  :  9.A

       3 : 16          

 

celkove o I miesto :

 

7.A  :  9.B

    1 :  12

 

KONEČNÉ POPRADIE:                                           NAJLEPŠÍ HRÁČI:

I miesto 9.B                                  hráči- Viktor Danylenko, P. Koška, S. Masarovič

II miesto 7.A                                 brankári- Adam Sandtner, Erik Hlavatý

III miesto 9.A

V Piešťanoch 18.11.2016

Spracoval: V. Vrba a členovia žiackeho parlamentu

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria