Ponuka

Informácie o ŠKD Podujatia 2019/2020 Podujatia 2018 / 2019 Stránky vychovávateliek

Školský klub detí

Podujatia 2019/2020


 

Nové ihrisko

Tak sa nám to podarilo! ČO?  Prírodné relaxačné športovo-zážitkové ihrisko. Spoločný školský projekt.

Kde začať? 1.jún, MDD, nástup po „koronaprázdninách“ do školy a práce, veľa detí, veľké obmedzenia, dodržiavanie pravidiel...  No aj tak sme si povedali, že ideme do toho. Krásne počasie, rozdelenie detí -  každý na inom mieste a  v inej pozícii. Hrable, metly, motyčky -  zamestnali sme všetky detičky. Tri týždne tvrdej práce  - priniesli toto dielo krásne.

Veľká vďaka opäť patrí  pracovníkom školy p. Milanovi  Antalovi a Jaroslavovi Tonhauserovi, Katke Kapustovej, všetkým vychovávateľkám, asistentke Dominike a všetkým zamestnancom, ktorí nás podporili v našej myšlienke. Ďakujeme aj  malým pomocníkom  z ŠKD, ktorí priložili ruku k dielu a vytvorili tak pre seba krásnu hraciu zónu.

Veľké poďakovanie patrí sponzorom a dobrým ľuďom, ktorí nám nezištne podarovali materiál a pomohli pri realizácii. Ďakujeme Strednej záhradníckej škole v Piešťanoch a p.riaditeľke E. Stručkovej, p. L. Menyhartovej, Rasťovi Stankovskému, Jozefovi Margetinovi,  Petre Gajdošechovej, Dáši Vassovej, Gabike Žitnanskej, Jaroslavovi Žitnanskému a  Službám mesta Piešťany.

Naša škola na Holubyho ulici v Piešťanoch má brány otvorené, a preto dúfame,  že nám našu prácu opäť nezničia nejakí vandali, tak ako naposledy projekt  búdok Vtáčej školy. Vážiť si treba každé dielo ľudských rúk, ktoré vzniklo zo srdca. Neničme prostredie okolo seba, slúži nám všetkým!

 

    
 

 

 


(viac foto TU)

 

 


Tip na dobrú zábavu

Ako si vyrobiť papierový spiner

 

Papierový spiner je výborná zábava, tak neváhaj, ak máš čas, vyrob si jeden aj ty! Prezri si videonávody.

 

spiner4.mp4

video YouTube

 


Karneval

Naši žiaci si spríjemnili fašiangové časy karnevalom a pripravili si krásne masky.

  

 

 

(viac foto TU)


 

Korčuľovanie

Keďže v našich končinách tento rok nenapadol žiaden sneh, využili naši žiaci aspoň možnosť korčuľovať sa.

 

(Foto TU)

 

 


Pečenie medovníkov

 

Predvianočný čas si deti spestrili pečením a zdobením medovníkov.

 

              


Vianočný florbalový turnaj

 

Žiaci našej školy si spríjemnili predvianočné čakanie florbalovým turnajom medzi ročníkmi. Svoje sily si zmerali aj s tímom zamestnancov školy a akciu podporili svojou účasťou aj rodičia, ktorí bojovali so svojimi ratolesťami proti učiteľskému tímu.

 

                  


 

Prvý sneh

 

   


 "Jablká v župane"

Novú školskú kuchynku otestovali aj žiaci ŠKD, ktorí si pripravili jednoduchý a chutný koláčik.

foto TU

 

 


MIKULÁŠ V ŠKD

6. decembra prišiel aj do našej ZŠ Mikuláš spolu s anjelom a čertom. Deti sa na neho veľmi tešili, ale niektoré sa aj báli. Situácia sa odľahčila, keď druháci začali recitovať a spievať a následne sa vystriedali vsetky oddelenia ŠKD. Chlapci - štvrtáci si dokonca pripravili stoličkový tanec. Na záver Mikuláš všetkým rozdal balíčky a poďakoval sa za program, ktorý deti so svojimi vychovávateľkami pripravili.

  

 

                                           

 

 


 Svetový deň hrania 

         

 


 

Šarkaniáda 

Jesenné veterné počasie využili dati na zhotovenie a púšťanie šarkanov.

 

        

 


Jesenná galéria


      


Európsky týždeň mobility

sa koná od 16. do 22. októbra. Je to týždeň, keď sa hovorí o ekologických formách dopravy. Niektorí chodia do práce na bicykloch, peši, na kolobežkách, aby neznečisťovali životné prostredie. Počas tohto týždňa sa aj naša škola zapojila do viacerých akcií  a v ŠKD sa uskutočnila dopravná akcia.

  

 

 

 


Európsky týždeň športu

 

Posledný septembrový týždeň je Európskou komisiou pre podporu športu a fyzickej aktivity vyhlásený za Európsky týždeň športu. Cieľom kampane je nabádať k športovým a pohybovým aktivitám. Podľa prieskumov totiž až 60% Európanov nikdy alebo zriedkavo cvičí a až 49% Slovákov necvičí a nešportuje. Preto aj naši žiaci v tomto týždni absolvovali niekoľko pohybových a športových aktivít.  Napríklad prváci si rozhýbali svoje telá a urobili niečo pre svoje zdravie. V spolupráci s p. Bartovicom si vyskúšali disciplíny, s ktorými sa len tak často na hodinách telesnej výchovy nestretnú – cviky na kruhoch, preskoky i šplh na lane. A treba povedať, že niektorí prejavili skutočný talent.

 

 

 

 

 


Zber gaštanov

Teplé slnečné dni využili deti na návštevu parku a zber gaštanov, z ktorých vyrobili panáčikov, zvieratká  a rôzne ozdoby.

 

    


 

 

Priateľstvo medzi deťmi je veľmi dôležité. I v ŠKD sa deti snažia nadviazať a udržiavať dobré kamarátske vzťahy. A preto si prváci vyrobili  takýto pestrofarebný kvet priateľstva a sľúbili si navzájom, že budú všetci dobrí kamaráti.

 

 

 

 


Prváci v ŠKD

Nástup do školy je pre prvákov určite dlhoočakávaným dňom. Nová taška, noví kamaráti, nové prostredie... Aj naša škola privítala prvákov  s otvorenou náručou. Mnohí z nich  okrem dopoludňajšieho vyučovania navštevujú aj školský klub detí. Aby  sa všetci dobre navzájom spoznali zhotovili si krásne menovky na lavicu.Nástup do školy je pre prvákov určite dlhoočakávaným dňom. Nová taška, noví kamaráti, nové prostredie... Aj naša škola privítala prvákov  s otvorenou náručou. Mnohí z nich  okrem dopoludňajšieho vyučovania navštevujú aj školský klub detí. Aby  sa všetci dobre navzájom spoznali zhotovili si krásne menovky na lavicu.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria