Ponuka

Príspevok pre RZ na školský rok 2016/2017.

Príspevok pre RZ na školský rok 2016/2017.

Rada rodičov dňa 08.09.2016 schválila príspevok pre RZ na šk. rok 2016/2017 vo výške   18,00€ na rodinu.

 Príspevok je možné platiť v hotovosti do rúk triedneho učiteľa alebo priamo na účet rodičovského združenia do 15.11.2016.

Ak bude príspevok platený v hotovosti, je najlepšie ho zaplatiť v triede u najmladšieho zo súrodencov (u triednych učiteľov uvediete meno a triedu súrodenca), aby nedochádzalo k duplicitným úhradám príspevku.

 Ak bude príspevok hradený na účet rodičovského združenia, nižšie uvádzame číslo účtu (triednemu učiteľovi stačí oznámiť, že úhrada bola poukázaná na účet)

 číslo účtu: 66 19 53 50 06 / 1111

VS = 2016

 KS = 0308

        do poznámky uviesť meno a triedu žiaka / žiakov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria