Ponuka

 

Pre obdobie rokov 2016-2020 boli do Rady školy pri Základnej škole, Holubyho 15, Piešťany zvolení:

1.       Mgr. Ingrid Baková- učiteľka

2.       PaedDr. Ľubica Majtánová- učiteľka

3.       PhDr. Zuzana Táborská- školská psychologička

4.       Mgr. Silvia Šušorová- zástupca rodičov

5.       Mgr. Jana Šandriková- zástupca rodičov

6.       Zuzana Kinzlová- zástupca rodičov

7.       Matej Nikodém- zástupca rodičov

8.       Ing. Zita Bruncková- zástupca Mesta Piešťany

9.       PhDr. Jozef Malík-   zástupca Mesta Piešťany

10.   Dr. Andrej Klapica- zástupca Mesta Piešťany

11.   PaedDr. Elena Skovajsová- zástupca Mesta Piešťany

Na prvom stretnutí rady školy si členovia zvolili za predsedu Mgr. Silviu Šušorovú a za podpredsedu Mgr. Ingrid Bakovú.  

Štatút RŠ 2016-2020.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria