Ponuka

Členovia žiackej školskej rady.

 

zástupcovia všetkých tried:

5.A – Petrovičová Patrícia, Rohárová Zuzana

5.B – Kinzlová Alexandra – tajomník, Kolníková Sára

6.A – Tremboš Oliver, Ranostaj Erik

6.B – Benko Lukáš, Nemec Alex

7.A – Valko Adam, Tapušík Pavol

7.B – Valová Magdaléna, Oravcová Ester

8.A – Kinzel Adam – predseda, Mjartan Matúš

9.A – Ilončiak Gabriel - podpredseda, Petričevič Nina, Zámečník Tobiáš

výbor ŽŠR pre šk. r. 2017/2018:

predseda Adam Kinzel VIII.A

podpredseda Gabriel Ilončiak IX.A

tajomník, zapisovateľ Alexandra Kinzlová V.B

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria