Ponuka

Príspevok pre RZ na školský rok 2018/2019

Príspevok pre RZ na školský rok 2018/2019.

Výška príspevku je 18,00 Eur /na rodinu (deti z rodín v hmotnej núdzi príspevok neplatia), číslo účtu: SK39 1111 0000 0066 1953 5006 v.s: 2018, do poznámky treba uviesť priezvisko žiaka a triedu, ktorú navštevuje. Uhradiť do 30.09.2018.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria