Ponuka

Príspevok pre RZ na školský rok 2014/2015

Príspevok pre RZ na školský rok 2014/2015

Rada rodičov  08.09.2014 schválila  príspevok pre šk. rok 2014/2015 vo výške 15,00 € na rodinu.

Príspevok je možné platiť v hotovosti do rúk triedneho učiteľa, alebo priamo na účet rodičovského združenia. 

Ak bude príspevok platený v hotovosti,  je najlepšie zaplatiť ho u najmladšieho zo súrodencov ( u triedneho učiteľa uvediete meno a triedu staršieho súrodenca), aby nedochádzalo k duplicitným úhradám príspevku. 

Ak bude príspevok hradený na účet rodičovského združenia, uvádzame číslo účtu ( triednemu učiteľovi treba oznámiť, že úhrada bola poukázaná na účet )

                                                   číslo účtu:  66 19 53 50 06 / 1111
                                                              VS = 2014
                                                              KS = 0308
                                          do poznámky treba uviesť meno a triedu žiaka / žiakov


 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria