Ponuka

Partneri:

Spolupracujeme.

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Dôležité webové odkazy:

Novinky

 • Upozorňujeme všetkých žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, že z dôvodu vyčerpania finančného limitu na nákup potravín a vyčerpania zásob potravín podliehajúcich skaze,

  nebudeme od 18.6.2018 odhlasovať zo stravy!

  Od uvedeného dňa budeme (v prípade ochorenia) poskytovať odber stravy do prenosných obedárov.

  Ďalej žiadame všetkých žiakov (okrem deviatakov), ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nebudú od 1. 9. 2018 stravovať, aby túto skutočnosť nahlásili do 18.6.2018 v kancelárii vedúcej šk. jedálne.

 • Žiaci ŠKD sa zúčastnili zaujímavej výstavy pop-up kníh v mestskej knižnici a zároveň si v tvorivých dielňach mohli aj takúto 3D knižku vyrobiť.

 • Slávik Slovenska je celoštátna spevácka súťaž s dlhoročnou tradíciou. Jej garantom je Peter Dvorský, operný spevák. Už 28. raz sa jej zúčastnili deti, ktoré rady interpretujú slovenské ľudové piesne a neboja sa zmerať si „sily“ s rovesníkmi v speve 2 piesní. Jednu si povinne vyberajú z aktuálneho spevníčka vydaného organizátorom súťaže a druhá je ľubovoľná. Potrebný je tiež nácvik s hudobným sprievodom.

  Dňa 15. mája 2018 sa v priestoroch CVČ Ahoj v Piešťanoch konalo okresné kolo tejto súťaže. Našu školu v 2. kategórii reprezentovala Anička Marinovová, žiačka 5.B triedy. Vyobliekaná v ľudovom kroji podala vynikajúci výkon. Obsadila krásne 1. miesto a postúpila na krajské kolo do Trnavy. Dňa 25. mája 2018 sa v CVČ v Trnave stretli víťazi okresných kôl. Postupne predviedli svoje umenie pred odbornou porotou. Anička, aj keď sa krajskej súťaže zúčastnila prvýkrát, zaspievala suverénne a patrila k tým najlepším vo svojej kategórii. Za vzornú reprezentáciu našej školy jej patrí obrovská vďaka a prajeme jej ešte veľa podobných úspechov v speváckej kariére. foto tu

 • Naši žiaci a žiačky sa v máji 2018 zúčastnili viacero okresných a obvodných kôl. Ich zodpovedným prístupom nielen v príprave ale aj v samotnej súťaži dosiahli v silnej konkurencii základných škôl z Piešťan, Vrbového a z ďalších obcí výrazné úspechy.

  02.mája sa naše dievčatá zúčastnili turnaja v hádzanej a v zložení A. Augustínová, K. Bojnová, M. Bondrová, L. Chynoranská, D. Ištoková, M. Mikulášová, N. Petričevič, M. Súkeníková, L. Šimončičová, M. Valová a E. Vavrincová získali III. miesto.

  Na druhý deň 03. mája sa ani naši chlapci nedali zahanbiť a v silnej konkurencii v turnaji mladších žiakov v malom futbale získali veľmi pekné II. miesto. Školu v tomto športe reprezentovali: F. Fodran, F. Košinár, J. Labat, A. Nemec, P. Ocelka, M. Polák, J. Šandor a D. Varačka.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria